Jasper De Cnuydt

E-mail
jasper.decnuydt@ugent.be
Telefoon
09 331 01 09
Categorie
wetenschappelijk personeel

Entiteit

Directie Onderwijsaangelegenheden
Afdeling Onderwijskwaliteitszorg

Team
Onderwijsprofessionalisering
Functie
wetenschappelijk medewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33, UFO
9000 Gent
Telefoon
09 331 01 09

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.