Fien De Latte

E-mail
fien.delatte@ugent.be
Categorie
doctoraatsbursaal
Onderzoeksdisciplines
Pragmatiek
Psycholinguïstiek en neurolinguïstiek
Sociolinguïstiek

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
doctoraatsbursaal
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 2de verdieping lokaal 021
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.