Veerle Schepens

E-mail
veerle.schepens@ugent.be
Telefoon
09 332 30 76
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Directie Bestuurszaken
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Functie
preventieadviseur arbeidsgeneesheer
Adres
C. Heymanslaan 10, 2K5
9000 Gent
Telefoon
09 332 30 76
Fax
09 264 35 84
Telefoon Secretariaat
09 264 41 51
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.