Charlotte De Bruyn

E-mail
charlotte.debruyn@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
doctoraatsstudent
Onderzoeksdisciplines
Plantengenetica
Plantenbiotechnologie
Genetische engineering

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica

Functie
FWO Strategische onderzoeksbeurs
Doctoraatsstudent
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 71
9052 Zwijnaarde
Telefoon Secretariaat
09 264 51 19
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.