Stef Ghysels

E-mail
stef.ghysels@ugent.be
Telefoon
09 264 61 90
Categorie
assistent
doctoraatsstudent
Onderzoeksdisciplines
Bioprocestechnologie
Chemie en technologie van natuurlijke producten

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
assistent
Doctoraatsstudent
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, gelijkvloerse verdieping lokaal 015
Telefoon
09 264 61 90
Telefoon Secretariaat
09 264 59 50

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.