Stef Ghysels

E-mail
stef.ghysels@ugent.be
Telefoon
09 264 61 90
Categorie
assistent
Onderzoeksdisciplines
Bioprocestechnologie
Chemie en technologie van natuurlijke producten

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
assistent
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, gelijkvloerse verdieping lokaal 015
Telefoon
09 264 61 90
Telefoon Secretariaat
0478 94 30 88

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.