Blijde Van Driessche

E-mail
blijde.vandriessche@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Onderwijskunde – microniveau: leerdoelen, werkvormen, leerstof, media, evaluatie

Entiteiten

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Onderwijskunde

Functie
wetenschappelijk medewerker
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 62 51
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.