Charlotte Vanovenberghe

E-mail
charlotte.vanovenberghe@ugent.be
Categorie
praktijkassistent
wetenschappelijk personeel

Entiteiten

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie

Functie
praktijkassistent
wetenschappelijk medewerker
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 64 62
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.