Ynse Declercq

E-mail
ynse.declercq@ugent.be
Categorie
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
doctoraatsstudent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Omgeving

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Doctoraatsstudent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 60 53
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.