Fabien Thery

E-mail
fabien.thery@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel VIB
doctoraatsstudent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Biomoleculaire Geneeskunde

Functie
VIB PhD student
Doctoraatsstudent
Adres
Technologiepark-Zwijnaarde 75, FSVMII
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 264 93 60
0033 6 67 86 25 98
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.