Stefan Lorenz Smith

E-mail
stefanlorenz.smith@ugent.be
Telefoon
09 331 01 62
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksdisciplines
Archeologie van de menselijke cultuur
Archeologie van het landschap
Pre- en protohistorie

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Archeologie

Functie
FWO Incoming Pegasus
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 1ste verdieping lokaal 015
Telefoon
09 331 01 62
Telefoon Secretariaat
09 331 01 57
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.