Carine Plancke

E-mail
carine.plancke@ugent.be
Telefoon
09 264 38 19
Categorie
wetenschappelijk personeel
Opleidingsonderdelen
Anthropology of the Body and Performance in Africa

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
postdoctoraal onderzoeker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 4de verdieping lokaal 017
Telefoon
09 264 38 19
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.