Jonas Everaert

E-mail
jonevera.everaert@ugent.be
Telefoon
09 264 99 25
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
doctoraatsstudent

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
FWO aspirant
Doctoraatsstudent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 264 99 25
Telefoon Secretariaat
09 264 59 50

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.