Jonas Everaert

E-mail
jonevera.everaert@ugent.be
Telefoon
09 264 58 60
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
FWO aspirant
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 5de verdieping lokaal 019
Telefoon
09 264 58 60
Telefoon Secretariaat
0478 94 30 88

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.