Astrid Vermeersch

E-mail
astrid.vermeersch@ugent.be
Telefoon
09 331 01 09
Categorie
wetenschappelijk personeel

Entiteit

Directie Onderwijsaangelegenheden

Team
Onderwijsprofessionalisering
Functie
wetenschappelijk medewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 2de verdieping lokaal 102
Telefoon
09 331 01 09
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.