Daniel Peralta

E-mail
daniel.peralta@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Big Data Science

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek

Functie
FWO postdoctoraal onderzoeker
Adres
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
Werkplaats
S9, 1ste verdieping lokaal 033
Telefoon
09 331 35 46
Telefoon Secretariaat
09 264 47 57
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.