Katrien Van Roste

E-mail
katrien.vanroste@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Bibliotheek faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Functie
bibliotheekmedew. collecties
Adres
Rozier 44
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 33 75

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Facultaire bibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Functie
hoofdmedewerker
Adres
Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 39 05
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.