Jolien De Paepe

E-mail
jolien.depaepe@ugent.be
Categorie
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
doctoraatsstudent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Biotechnologie

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Doctoraatsstudent
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 59 68
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.