Laura Van Moortel

E-mail
laura.vanmoortel@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
doctoraatsstudent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Biomoleculaire Geneeskunde

Functie
FWO Aspirant Strategisch Basisonderzoek
Doctoraatsstudent
Adres
Technologiepark-Zwijnaarde 75, FSVMII
9052 Zwijnaarde
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.