Chantal Tant

E-mail
chantal.tant@ugent.be
Telefoon
09 264 68 69
09 264 68 11
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Politieke Wetenschappen

Functie
bibliotheekmedewerker
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Werkplaats
Binnenvleugel, 1ste verdieping lokaal 004
Telefoon
09 264 68 69
09 264 68 11
Telefoon Secretariaat
09 264 68 70
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.