Anne-Mare de Vries

E-mail
annemare.devries@ugent.be
Telefoon
09 264 44 77
Categorie
doctoraatsstudent
vrijwillige medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie

Functie
Doctoraatsstudent
vrijwillig medewerker
Adres
Krijgslaan 281, S4
9000 Gent
Werkplaats
S4, 1ste verdieping lokaal 032
Telefoon
09 264 44 77
Telefoon Secretariaat
09 264 44 73
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.