Lana Vuylsteke

E-mail
lana.vuylsteke@ugent.be
Telefoon
09 243 24 69
0489 92 51 62
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Plant en Gewas

Functie
onderwijsbegeleider
Adres
Valentin Vaerwyckweg 1, Schoonmeersen - gebouw C
9000 Gent
Werkplaats
Gebouw C, vierde verdieping lokaal 037
Telefoon
09 243 24 69
0489 92 51 62
Telefoon Secretariaat
09 264 61 42
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.