Heleen De Jonckheere

E-mail
heleen.dejonckheere@ugent.be
Categorie
doctoraatsbursaal
doctoraatsstudent

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
doctoraatsbursaal
Doctoraatsstudent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.