Mahlu Mertens

E-mail
mahlu.mertens@ugent.be
Categorie
doctoraatsbursaal
doctoraatsstudent

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
doctoraatsbursaal
Doctoraatsstudent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 3de verdieping lokaal 012
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.