Anke Ingels

E-mail
anke.ingels@ugent.be
Telefoon
09 264 69 04
Categorie
wetenschappelijk personeel
administratief en technisch personeel

Entiteiten

Faculteit Recht en Criminologie
Facultaire dienst Onderwijsondersteuning Recht en Criminologie

Functie
directiemedewerker
wetenschappelijk medewerker
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Telefoon
09 264 69 04
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.