Pieter Nachtergaele

E-mail
pieter.nachtergaele@ugent.be
Telefoon
09 264 59 18
Categorie
wetenschappelijk personeel

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
predoctoraal onderzoeker
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, gelijkvloerse verdieping lokaal 007
Telefoon
09 264 59 18
Telefoon Secretariaat
0478 94 30 88

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.