Stijn Dewaele

E-mail
stijndg.dewaele@ugent.be
Telefoon
09 264 46 18
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Algemene en interdisciplinaire aardwetenschappen
Mineralogie - petrologie - vulcanologie - geochronologie
Toegepaste aardwetenschappen: ertsgeologie - petroleumgeologie - exploratie - remote sensing - pollutie
Opleidingsonderdelen
Inleiding tot de mineralogie
Petrologie van de kristallijne en sedimentaire gesteenten
Inleiding mineralogie
Kleimineralogie
Geologische kartering B
Geologie van het Precambrium
Petrologie van kristallijne gesteenten
Minerale rijkdommen, economie en milieu
Kleimineralogie
Soil Mineralogy

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Geologie

Functie
docent tenure track
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Werkplaats
S8, 1ste verdieping lokaal 031
Telefoon
09 264 46 18
Telefoon Secretariaat
09 264 45 94

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.