Stef Frijters

E-mail
stef.frijters@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
doctoraatsstudent

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Functie
predoctoraal onderzoeker
Doctoraatsstudent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 39 82

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.