David Van der Heggen

E-mail
david.vanderheggen@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Vastestofwetenschappen

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Krijgslaan 281, S1
9000 Gent
Werkplaats
S1, 1ste verdieping lokaal 014
Telefoon
09 264 43 81
Telefoon Secretariaat
09 264 43 42
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.