Alexis Daveloose

E-mail
alexis.daveloose@ugent.be
Categorie
doctoraatsbursaal
doctoraatsstudent
student
Onderzoeksdisciplines
Klassieke oudheid

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis

Functie
doctoraatsbursaal
Doctoraatsstudent
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Fax
09 331 02 99
Telefoon Secretariaat
09 331 02 25
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.