Matthias Herthoge

E-mail
matthias.herthoge@ugent.be
Telefoon
09 331 04 36
09 331 04 38
Categorie
wetenschappelijk personeel
doctoraatsstudent
student
Onderzoeksdisciplines
Composieten

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde

Functie
predoctoraal onderzoeker
Doctoraatsstudent
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 46
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
903 - Metallurgie, 1ste verdieping lokaal 046
Telefoon
09 331 04 38
09 331 04 36
Telefoon Secretariaat
09 264 58 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.