Britt Van de Velde

E-mail
britt.vandevelde@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel
student

Entiteit

Directie Onderwijsaangelegenheden
Afdeling Studieadvies

Team
Studentenpsycholoog
Functie
directiemedewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33, UFO
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.