Marc-Paul Van de Wardt

E-mail
marcpaul.vandewardt@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO

Entiteit

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Politieke Wetenschappen

Functie
FWO postdoctoraal onderzoeker
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 68 70
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.