Foad Ghadimi

E-mail
foad.ghadimi@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
doctoraatsstudent

Entiteiten

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel Beheer

Functie
predoctoraal onderzoeker
Doctoraatsstudent
Adres
Tweekerkenstraat 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 35 17
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.