Jeroen Vandaele

E-mail
jkm.vandaele@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Opleidingsonderdelen
Spaans: literatuur van het taalgebied
Translation: English-Spanish
Spaans: gespecialiseerde vertaling II

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
hoofddocent
Adres
Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.