Jeroen Vandaele

E-mail
jkm.vandaele@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Opleidingsonderdelen
Spaans: literatuur van het taalgebied
Translation: English-Spanish
Spaans: gespecialiseerde vertaling II

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
hoofddocent
Adres
Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.