Jitske Neirinck

E-mail
jitske.neirinck@ugent.be
Telefoon
09 264 99 44
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid

Functie
hoofdmedewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, gelijkvloerse verdieping lokaal 038
Telefoon
09 264 99 44
Telefoon Secretariaat
09 264 61 77
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.