Piraye Hacigüzeller

E-mail
piraye.haciguzeller@ugent.be
Categorie
doctorassistent

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Archeologie

Functie
doctor-assistent
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 01 57
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.