Judith Goris

E-mail
judith.goris@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
doctoraatsstudent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Experimentele Psychologie

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Doctoraatsstudent
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 64 07
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.