Abdul Mouazen

E-mail
abdul.mouazen@ugent.be
Telefoon
09 264 60 37
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Optica
Tectoniek en structurele geologie
Quaternaire wetenschappen - bodemwetenschappen - geomorfologie - geoarcheologie
Opleidingsonderdelen
Precisielandbouw

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Omgeving

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 1ste verdieping lokaal 034
Telefoon
09 264 60 37
Telefoon Secretariaat
09 264 60 53
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.