Ellen De Paepe

E-mail
ellen.depaepe@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
doctoraatsstudent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Functie
FWO Aspirant Strategisch Basisonderzoek
Doctoraatsstudent
Adres
Salisburylaan 133, D1 ingang 24
9820 Merelbeke
Telefoon Secretariaat
09 264 74 51
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.