Joz Motmans

E-mail
joz.motmans@ugent.be
Categorie
gastprofessor
UZ medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Gender en diversiteit
Gender en diversiteit

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
gastprofessor
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 4de verdieping lokaal 017
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.