Ciska De Ruyver

E-mail
ciska.deruyver@ugent.be
Telefoon
09 264 78 18
Categorie
wetenschappelijk personeel
administratief en technisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Ethica
Filosofie van de beta-wetenschappen
Diergeneeskundige ethologie

Entiteiten

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Voeding, Genetica en Ethologie

Functie
wetenschappelijk medewerker
Adres
Heidestraat 19
9820 Merelbeke
Werkplaats
H11 - Zoötechnisch Instituut, 1ste verdieping lokaal 026
Telefoon
09 264 78 18
Telefoon Secretariaat
09 264 78 01

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Facultaire dienst Onderwijsondersteuning Farmaceutische wetenschappen

Functie
directiemedewerker
Adres
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.