Diederik Leenknecht

E-mail
diederik.leenknecht@ugent.be
Telefoon
0473 28 50 36
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
medewerker
Adres
Valentin Vaerwyckweg 1, Schoonmeersen - gebouw C
9000 Gent
Telefoon
0473 28 50 36
Telefoon Secretariaat
09 264 59 50

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.