Theo Notteboom

E-mail
theo.notteboom@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Maritime and Port Economics

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht

Functie
gastprofessor
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 68 97
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.