Tijs Merckaert

E-mail
tijs.merckaert@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
doctoraatsstudent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Biomoleculaire Geneeskunde

Functie
postdoctoraal onderzoeker
Doctoraatsstudent
Adres
Technologiepark-Zwijnaarde 75, FSVMII
9052 Zwijnaarde
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.