Jefrey Lijffijt

E-mail
jefrey.lijffijt@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen

Functie
docent
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 122
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
122 AA-Tower, zevende verdieping lokaal 005
Telefoon
0474 53 94 64
Telefoon Secretariaat
09 264 33 66
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.