Sara T'Sas

E-mail
sara.tsas@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Biomoleculaire Geneeskunde

Functie
hoofdmedewerker
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 38 - verdieping 1
9000 Gent
Werkplaats
eerste verdieping lokaal 007
Telefoon
09 332 10 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.