Dieter Verstraete

E-mail
dieter.verstraete@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Decanaat Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Functie
onderwijsdidacticus
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 39 31

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Onderwijskunde

Functie
onderwijsdidacticus
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 62 51
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.