Rud Derie

E-mail
rud.derie@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen

Functie
predoctoraal onderzoeker
Adres
Watersportlaan 2
9000 Gent

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.