Adeline Hoffelinck

E-mail
adeline.hoffelinck@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
doctoraatsstudent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Archeologie

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Doctoraatsstudent
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 01 57
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.