Ramon Ganigué

E-mail
ramon.ganigue@ugent.be
Telefoon
09 264 59 77
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel
Opleidingsonderdelen
Microbiële technologie voor hergebruik

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Biotechnologie

Functie
docent tenure track
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, 2de verdieping lokaal 073
Telefoon
09 264 59 77
Telefoon Secretariaat
09 264 59 68

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.