Ayla Rigouts Terryn

E-mail
ayla.rigoutsterryn@ugent.be
Telefoon
09 331 19 39
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
doctoraatsstudent

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
FWO aspirant
Doctoraatsstudent
Adres
Groot-Brittanniƫlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 331 19 39
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.